Wideo

Malowanie Złością

Autor: Michał Słania
Kategoria: Vertical Video

Mój film to próba pogodzenia się ze sobą. Próba akceptacji siebie i swojego ciała. Chęć udowodnienia samemu sobie, że jestem wystarczający oraz danie sygnału moim obserwującym, że niezależnie od tego jacy są, są wystarczający i powinni o tym zawsze pamiętać.