Wideo

Twarze Faces

Autor: Patrycja Pawęzowska
Kategoria: Kultura, sztuka

Dokumentalny film eksperymentalny o transgresji tożsamości. Film jest częścią składową pracy doktorskiej Patrycji Pawęzowskiej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pt.: "Tożsamość obrazu" 2018. An experimental documentary video art on the transgression of identity. A part of the PHD diploma thesis on "Identity of an Image" by Patrycja Pawęzowska at The Academy of Fine Arts in Katowice 2018.