o konkursie

Strona główna  >  Konkurs  >  FAQ

​FAQ

1. Kto jest organizatorem konkursu Grand Video Awards?

Organizatorem GVA jest Press sp. z o.o. sp.k. we współpracy z największymi sieciami partnerskimi zrzeszającymi polskich youtuberów.


2. Czy GVA to konkurs wyłącznie dla twórców z YouTube?

Nie, jeśli tworzysz wideo w Internecie, ale umieszczasz je na innych portalach społecznościowych (np. Facebook, Vine, Twitter, Snapchat itp.) lub na stronach prywatnych bądź firmowych, również możesz wziąć udział w konkursie.


3. Kto może zgłaszać materiały do konkursu?

Materiały mogą być zgłaszane przez autorów-twórców filmów, firmy oraz podmioty mające prawa do rozpowszechniania danego materiału. Jeśli zgłaszającym nie jest autor lub współautor filmu, to po nominacji do finału konkursu zostanie wezwany do udzielenia niezbędnych oświadczeń i zgód na udział w konkursie.


4. Jestem amatorem, czy mogę zgłosić się do konkursu?

Tak. Regulamin konkursu nie wyklucza amatorów.


5. Czy w konkursie przewidziane są nagrody?

Tak, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody w postaci tytułu zwycięzcy GVA w danej kategorii oraz nagrodę finansową w wysokości 4 000 zł lub inne nagrody w przypadku kategorii sponsorowanych przez Partnerów konkursu.


6. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?

Należy zgłosić materiał wideo przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.grandvideoawards.pl.


7. Czy można przesyłać zgłoszenia e-mailem?

Nie.


8. Ile filmów mogę zgłosić?

Nie więcej niż 3 filmy do każdej, odpowiedniej dla tematyki filmów, kategorii. 


9. Czy do konkursu można się zgłaszać tylko w jednej kategorii?

Nie. Materiały wideo można zgłaszać w kilku kategoriach. W każdej z nich możesz zgłosić maksymalnie 3 filmy. 


10. Ile kosztuje zgłoszenie?

Koszt zgłoszenia to 50 zł (za pakiet od jednego do pięciu filmów). Zgłoszenia będą dodatkowo nagradzane prenumeratami magazynu „Press”. Wpłat należy dokonać w ciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia na konto bankowe Press sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu.

Numer konta: ING Bank Śląski SA 19 1050 1520 1000 0023 5259 1925


11. Do kiedy można zgłaszać materiały wideo do konkursu?

Zgłoszenia będą przyjmowane do soboty 16 września 2018 roku do godz. 23.59.


12. Czy osoby, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą być pełnoletnie?

Nie. Udział w konkursie mogą brać osoby małoletnie, które ukończyły 13. rok życia, jednak tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.


13. Kiedy małoletni muszą dostarczyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w konkursie?

Małoletni uczestnik konkursu jest obowiązany dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów na udział w konkursie w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o nominacji do nagrody w konkursie. W sytuacji niedostarczenia ww. zgody materiały tej osoby zostaną usunięte z listy nominowanych do finału.


14. Gdzie i kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu?

Wyniki zostaną ogłoszone, a nagrody wręczone w październiku 2018 roku podczas gali w Warszawie. 


15. Kto znajdzie się w jury konkursu?

Jurorami będą profesjonaliści z dziedzin: wideo, filmu, nowych mediów oraz uznani twórcy wideo w sieci.


16. Na co jury będzie zwracać szczególną uwagę przy ocenie materiałów?

Jurorzy będą szukać materiałów o wysokiej jakości technicznej i doskonałym poziomie realizacyjnym, zwracając uwagę na kreatywne ujęcie podejmowanej tematyki i wartość merytoryczną materiału.


17. Czy w konkursie oceniane są całe kanały?

Nie, jury będzie oceniać tylko zgłoszone filmy.